• Phật là bậc giác ngộ toàn triệt, nhìn thấu chúng sanh cơ bản do vọng tưởng che lấp tự tánh, nên giới thiệu pháp môn Niệm Phật cho thời mạt Đó là di ngôn tối thượng, căn bản nhất dành cho hậu thế Chúng sanh vốn sống trong vọng tưởng, Phật khuyên niệm Phậ

Cưỡi Tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ Tầm Bàn tay mẹ Mùa xuân theo dấu chân Phật Phố Tập Tu Phố tháng 8 Tập Phụ Phiền Pho Tịnh tâm phở chay mùa Vu lan Tổ QuẠTrang nghiêm lễ hoàn táng vua Lê Dụ tinh diem chung ta deu la khach tro Tứ Tức Tử Tự ky ý nghĩa của bố thí và từ thiện Tỷ TP ç TT Huế Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ Quán ăn chay độc đáo TT Huế Buffet chay gây quỹ từ thiện TT Huế Lễ húy nhật Đại sư Hải Quán chay Thiện Tâm nơi phục vụ với TT Huế Tảo tháp Tổ sư khai sáng dòng Quảng Nam Trưởng niệm cố Ni trưởng TT Quy Tang RÃƒÆ Rà nang Cải Thà ŠThói đứng dậy và tìm tương lai cho mình em ThÃƒÆ Thà Thành này hanh gia di ve dau