• Nếu không có lòng tin chân thật thì dù có niệm Phật, trì trai, phóng sanh, tu phước vẫn chỉ là người lành trong thế gian, được quả báo sanh trong thiện xứ hưởng lạc Lúc hưởng lạc sẽ tạo nghiệp mà đã tạo nghiệp thì ắt phải thọ khổ

ngai Bài nu canh sat voi con duong hoc phat Cách bảo quản đậu phụ tươi ngon gió 10 điều tuổi trẻ thường lãng phí doi xay duyen có nên thờ cả chúa và phật trên một ý nghĩa 7 bước chân của đức phật thuong va vo thuong Người thầy tuyệt vời tu theo phap mon tinh do de vang sanh ve tay bồ tát và kẻ ngoại tình dễ Ung Thanh Chua Cà Giới chất ngoi nuoc tu bi mối thư dÃ Æ Thuốc không hiệu quả trong điều trị Tu Thiền hoc phat chết là điều chắc chắn kiên trì tín tâm vào phật chương i nguồn gốc Sinh tố dưa hấu dâu tây Linh đời sẽ tử tế với bạn sự phát triển của đạo phật trong Nhà sức nỗi đau của thực vật có hay không nghia me bang troi ai thien phat giao Thưởng chú hóa Bơ đậu phộng giàu dưỡng chất nhẠt Tiếng chuông khuya khai thị của đại sư hành sách về pháp