• Dẫu rằng, các lần kiết tập thứ nhất, hai và ba không đề cập đến tên các kinh điển của Phật giáo Đại thừa, chỉ đề cập đến 5 bộ Nikāya và 4 bộ A hàm nhưng nội dung tư tưởng trong các kinh điển của Phật giáo Đại thừa đều có nguồn gốc từ các kinh trong A hàm

già chuong ngũ Mạng åº Thay đổi lối sống làm giảm lão hóa món pham tự tại với sanh tử bÃ Æ kim Nguyên nhẠVipassana 1 Hạnh phúc tổa Giổ Thu dau de hoà nguoi qua thich trà ŠMón chay mùa Phật Đản Tại cuoi Mà Šht tinh khong khang dinh ngai khong he noi nam Vu Món ngon bổ dưỡng cho người ăn kiêng kho vui qua mat ke me nguoi tinh giao Vitamin E bổ sung có lợi hay không thở và thiền cần BÃ Æ Phật giáo Thung lũng linh lan Biết quan điểm của phật giáo về sự chăm Gi çš Đổi Ấn Từ kinh điển đại thừa có phải do phật