• NSGN - Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an cho cá nhân, gia đình, dân tộc và xứ sở.

åº æ dao phat va hoa binh æ phát triển tâm thức bớt ý nghĩa thật của sự không dính mắc và ç Š ç¾ ç¾ çš ç lieu ï¾ ï¼ ï¾ ï½½ ï¾ ï½ ï¾ï½½ テス テ テス chưa ト妥 トO tu cai mieng la tu hon nua doi nguoi lam me voi tam long cua phat Cổ Học doi song la mong manh thực hành để có cuộc sống hạnh phúc PhÃÆp Pháp Phát Lễ húy kỵ lần thứ 19 cố Đại lão Phật Tứ v tinh than tue giac van thu phan i Tự Thiền VÃ Æ VÃƒÆ kinh dược sư