• Khi tụng kinh, chúng ta cần hiểu kinh nào có công năng ra sao Phật dạy những gì, để tùy trường hợp mà ta tụng kinh, hay nói khác hơn là hiểu cho được nghĩa của Kinh để tu tập, áp dụng vào đời sống của người con Phật

tim hieu ve duy thuc va tinh Cám ơn Mẹ hiền Quán Thế Âm Câu Có thể trị suy nhược tinh thần bằng hoà giáo lấy Cải Cảm niệm ngày Phật đản Cảnh Cỏ ma Cựu CHÙA TĨNH LÂU trang CHÙA Chú Chà chay Chào người quá cố ChẠChén trà của Hòa thượng Thiện Siêu Chùa Bà Thao Chùa Hội Khánh Chư 09 Chạy bộ Chả Chế Hoa Chọn Chiếc Chiều 30 10 khai mạc tuần lễ văn hóa Cho đại có nên cho trẻ nhỏ quy y Pho tượng như người thật ở chùa Quán Bánh khọt chay cho gia đình Bốn Chu bổ Dì tôi phận Bão về Thương những bờ vai Người Phật giáo nhớ đến bác Sáu sanh tâm vô trú sách chùa đông ngọ kinh nhat tung