• Thật tự hào nếu được là học trò của Phật Thích Ca một vị thầy thấu tỏ, siêu việt mười pháp giới, đã thiết nguyện khuyến nhủ muôn người hướng về Cực Lạc thế giới Nghẹn ngào thay khi xưng tụng hồng danh Đức Từ Phụ Tên của Ngài chính là căn mạng đời tôi

một nửa nên thuận Ẩm thực thanh một nửa nên tranh đường tu hoàng mạo diệu lạc và tính Chơn Ä Æ ï¾ HoẠTử học phật hoÃ Æ hoÃƒÆ thích về ón ấn Tu Cà phê giúp giảm nguy cơ mắc ung thư åº một nữ tu người anh ăn テス An Học Pháp Phát Từ Thích Thiền tình yêu là gì sao ta lại khao khát đến chưa chua giáo họa học hoạ phát phap phat sự tuc ve BÃƒÆ Khổ Tưởng niệm 59 năm Tổ sư Minh Đăng Tỉ lệ ung thư thế giới đang giảm lành thay nếu được là học trò của