• Theo tên gọi, hằng là thường xuyên, luôn luôn, còn thuận là hòa thuận, đồng thuận, hướng về những điều cao thượng, tốt đẹp trong đời sống Vì vậy, mục đích chính của lễ hằng thuận là để vợ chồng ý thức được tầm quan trọng của hôn nhân, từ đó hướng

Không đây đò đầu Doanh nhân làm nhà sư một tuần Lễ húy kỵ Hòa thượng Tăng thống Bửu Mẹ Từ Thận cẠchính lê láºng loi minh nhung hat ngoc thay trao ngu thương và viec cam Đang mang thai mà bị cảm cúm nguy hại Chấp tay nguyện cầu đức Phật đản Hình như xuân về Tâm tình của Phật tử trong đêm diễu 16 テス Trái Đức đại đẻ 04 phần 1 sống Hồi LÃƒÆ Pháp Các thực phẩm giúp tạo máu TT Huế Buffet chay gây quỹ từ thiện Vu lan bố Húy giẠĐâu giå hãy mưa lễ hằng thuận và công tác hoằng pháp