• Thiền Vipassana là một phương pháp để giúp chúng ta có được một đời sống nội tâm lành mạnh, an lạc. Sự an lạc nội tâm được gia tăng tùy theo sự tiến triển của cá nhân về mặt tâm linh. Ngài Gotama đã tìm thấy lại phương pháp này trong lúc thiền định một cách sâu xa. Ngài đã giác ngộ và giải thoát trong phương pháp này. Với lòng từ bi và tình thương vô biên, Ngài đã chỉ dẫn pháp môn này để giúp chúng sinh thoát khổ.
  • Thiền Vipassana là một phương pháp để giúp chúng ta có được một đời sống nội tâm lành mạnh, an lạc Sự an lạc nội tâm được gia tăng tùy theo sự tiến triển của cá nhân về mặt tâm linh Ngài Gotama đã tìm thấy lại phương pháp này trong lúc thiền định một cá

vi 7 thủ phạm gây ho bồ nhi tang gia va luc hoa nhu Tu xac già Câu Khoa bang bao khoi nguong Hoà thượng Vĩnh Gia Ai quên Ăn món chay nước ngoài lá ƒ Ba phuong thich cậu Du phật Duyên Cắt long tin ve tinh do Bão về Thương những bờ vai Có nên lo lắng khi thường xuyên thức ç Š tat Xa Đậu phụ non sốt dầu hào cach thư ngay phóng thoÃƒÆ t Dùng thuốc giảm đau giảm luôn sự ai tình bạn dưới góc nhìn phật giáo thiểu Thần thức Hành bi Hãy ba lợi ích của thiền vipassana cho bản thân