• Lời nói đầu r n r nA Di Đà Phật hàng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày 19 02, 19 06 và 19 09 đều theo âm lịch r n r nNgày 19 02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh r n r nNgày 19 06 là vía Q

tá³ ta quá khứ đã qua luat nao cho chiec ao ca sa tá ³ tÃƒÆ LÃƒÆ TÃÆ van BẠn hóa Ä Ã³n SÃƒÆ 4 điều cần làm khi phát hiện ung thư chùa TÃ Æ TÃƒÆ TÃƒÆ phật nói cho đi đừng hối hận dung bien minh thanh cong cu cua tro bao luc khoa tu mua he nguong ç dao phat dang lan truyen den nhung vung moi me nhu tịnh l thần giáo cương đức ngẫm về vu lan sống chậm lại để yêu vÃ Æ Số người tử vong vì Alzheimer ngày càng banh tránh de đổi chua cau nhat ban Thưởng thức không gian tĩnh lặng tại tiêu An nhiên giữa vùng xung đột cồn lấy ht hang ngan ngon nen lung linh tuong nho ve cha va PhÃƒÆ Tuân thủ năm giới bình an cho chính lợi ích hành giả trỉ chù đại bi