• Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang
  • Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào Chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ Tổ Huệ Khả xin xám tội Nhơn đó được ngộ đạo
  • Sư họ Tư Mã, tổ tiên quê ở Hà Nội, thân phụ Sư dời về Kỳ Châu huyện Quảng Tế, mới sanh Sư Sư xuất gia khi còn để chóp Tuy tuổi ấu thơ, mà Sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không tông và các môn giải thoát
  • Sư họ Châu quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai
  • Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm Dương, cha tên Hành Thao, mẹ là Lý Thị Đời Võ Đức 618 627 T L nhà Đường cha Sư làm quan ở Nam Hải

thangka Lễ cầu siêu thứ phi vua Bảo Đại LÃƒÆ là Vi Blogger và mẹ nhung my nhan noi tieng la phat tu Xuân có đi có đến XÃƒÆ gieo yeu thuong giua tay phap phat làm dep sac thiên tin tuc phat giao ai cho ta bình an vua Châm lá ƒ quan Vu tám gay mo lua albert einstein với thượng đế và phật Đức tin Tam bảo nơi an trú tâm linh hoa tieng Nghiên cứu về cơ sở hình thành Vài suy nghĩ nhân đọc tạng kinh Nikaya lẠtu bi chu vien thi dễ Ngay chuong vi tiêu tín khong the do loi cho mot nguoi di dat me yeu thuong can tượng l