• Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang
  • Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào Chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ Tổ Huệ Khả xin xám tội Nhơn đó được ngộ đạo
  • Sư họ Tư Mã, tổ tiên quê ở Hà Nội, thân phụ Sư dời về Kỳ Châu huyện Quảng Tế, mới sanh Sư Sư xuất gia khi còn để chóp Tuy tuổi ấu thơ, mà Sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không tông và các môn giải thoát
  • Sư họ Châu quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai
  • Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm Dương, cha tên Hành Thao, mẹ là Lý Thị Đời Võ Đức 618 627 T L nhà Đường cha Sư làm quan ở Nam Hải

hoc phat Quen tieu Ươ c vo ng cho mô t tương lai Trẻ ăn chay trường ngắm đôi Ở đời vui đạo hãy tùy duyên linh HoẠhoà kh ân æ giÃƒÆ một hướng đi cho thế giới đương Ngủ dưới đèn làm khối u ung thư xin cha mẹ cho con một cõi đi về trịnh công sơn Sám hối có giải được tội Xem xét Ăn một lượng nhỏ sô cô la mỗi ngày t Thu tự tánh quan âm 1 phương pháp thiền khí tâm giúp giải nhuy nguyen lap thien CÃn 9 yếu tố khiến bạn sống không hạnh Vo Món chay bánh hoa hồng sua kinh khong bang hieu kinh va tu theo kinh s廙 gio phÃÆt phÃp vòng doi Ä Ã Là ŠHoẠbat tuy phan biet cu tran lac dao tap 1 Ngàn năm giọt nước có buồn không t Các HT Thích Bích Lâm Tấm gương dấn thân quan bat tinh quan điểm vô vi của lão tử và vô vi oán người có công phục hưng tông tịnh độ l