• Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang
  • Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào Chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ Tổ Huệ Khả xin xám tội Nhơn đó được ngộ đạo
  • Sư họ Tư Mã, tổ tiên quê ở Hà Nội, thân phụ Sư dời về Kỳ Châu huyện Quảng Tế, mới sanh Sư Sư xuất gia khi còn để chóp Tuy tuổi ấu thơ, mà Sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không tông và các môn giải thoát
  • Sư họ Châu quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai
  • Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm Dương, cha tên Hành Thao, mẹ là Lý Thị Đời Võ Đức 618 627 T L nhà Đường cha Sư làm quan ở Nam Hải

moi su doi tra deu phai tra gia bang su co don phap M Mỗi thua võ cai Scan não có thể giúp dự báo nguy đau thấu tận tâm can ắt sẽ tự buông l i danh bài học từ việc 2 sư thầy trên sân Ngọn lửa Quảng Đức khoa ta đi để lại gì không Lễ húy kỵ Hòa thượng Tăng thống Bửu Món chay cho những ngày mưa giáo ben phÃÆt chat bất tùy phân biệt cư trần lạc đạo truoc di u the van va thien tap Chà nh giao L 43 gui Tham hu 66 Cơm chay ngày Rằm Gi Gi LÃ Æ Thoát Tiếng co LÃƒÆ Những điều bạn có thể chưa biết Chiếc xe chở Hòa thượng Thích Quảng ba phương thức giáo dục tuổi trẻ phật Chà mất C n mười điều tạo ra công đức và phước hoÃÆ Cẩn l