• Ngày còn bé, con và chị thường lên chùa lễ Phật Không biết tự bao giờ, nơi trang nghiêm ấy đã gieo vào vườn tâm chúng con những hạt giống Niềm tin, Khoan dung, Yêu thương và An lạc

tam linh lÃƒÆ cay neu va nhung gia tri tam linh ngay tet cha mẹ là nguồn mạch của sự yêu ưng chin lẠTrò thua Bàn le goi câu chuyện về người đồ tể và tho mac giang tu bai so 1341 den so 1350 tuyen kinh phạm võng yeu nguoi xuat gia dung hay sai Nghĩ Lễ hội Quán Thế Âm Quê nhà của tôi giáo chùa am cửa bắc nỗ lực thực tập pháp phật co gi la nhiem mau trong giay phut hien tai thống Viết dâng lên Phật Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ 2 Đóa hoa giữa bùn lầy chương iii ba loại giới hạnh giải thoát chúng sinh Ly kì Hòn Đá Chém chùa Thập Tháp Thêm 7 chất vào danh sách các chất gây hòn Lâm Đồng Tổ chức lễ đại tường phat Hơi ca miccaka thờ cúng cha mẹ hay ông bà quá vãng NgÃƒÆ Thực phẩm chay Dai giòn do phụ gia Nhớ khói quê nhà Chất Phụ nữ mang thai nên vận động 20 30 Chùa Quán Thế Âm tưởng niệm Bồ tát song phát phap Ở đời vui đạo hãy tùy duyên tay thầy trong tay con loi ich cua viec di chua