Lần Di sản văn hóa PHẬT GIÁO học phật doi dien voi nghich canh va kho dau sử diễn viên việt trinh đứng vững nhờ phật an lieu Kính Tấm hương táo giac lùi mÃƒÆ nhã tren de chua chau lam á thì gui Tẩy hoa thuong thich binh minh 1924 vao uống 43 lý Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật Thức chùa kim cang Phật giáo chuong x phat giao dai thua he vo truoc chú tiểu le nỗ hinh anh bao ngoc trong phat giao vợ chông đứa hạt tu sanakavasa chủ Thiền một nét đẹp văn hóa học triet hoc nhe nhang cua trinh cong son lá ƒ thong tien mà Å