• Tất cả chúng ta đều thưởng thức mùa Xuân của loài người, hay của muôn loài, nghĩa là mùa Xuân với cây trổ hoa, nẩy mầm, sanh lộc và tất cả muông thú hướng về sự ấm áp của trời đất Đó là mùa Xuân sanh diệt của thế gian Còn người Phật tử nhìn mùa Xuân có

luật lần thứ tư nam mô a di đà phật Sen Hồ Tây oan phi Đâu chỉ bạc hà mới chua Đất t u tác hại của việc nói dối uoc vua xau xiv O cha và trà đạo Việt âm Chùa Long Hưng đi Vua 1979 1989 thông điệp của garchen rinpoche về vấn Chá Gene Hãy Kinh Linh tại sao tất cả tu sĩ phật giáo việt Long Mùi hãy đến với mọi người Mở Nhá Não Nét Nên Chánh niệm Sáu Tây Không nên đọc sách trên máy tính an ủi lớn nhất của đời người là Tóm thap sang niem chanh tin テス Từ Vài mùa xuân trong đạo phật