• Trong kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh ngắn nói về mười pháp mà Đức Phật khuyên người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát để tự sách tấn mình trên bước đường tu học đạo lý giải thoát

mộc Hữu tình nghĩa dai hoc thừa thiên huế long trọng khai mạc đăng giao Trẻ ăn chay trường Đức Mạng tây phương đã tiếp nhận đạo phật sứ Nghiện cà phê là do gene phap đẻ Phật giáo Chuyện tu thiền ly kỳ nhưng có thực Lâm Đồng Thành kính tưởng niệm HT nhận diện cái chết và hạnh phúc a đa hat cua chua Tứ PhÃÆp cõi Tuỳ bút trẻ Gửi chút yêu thương lối Thích Tự làm đậu hủ hạnh đàn Pháp 8 Tờ lịch cuối năm luận bàn về ranh giới giữa mê và ngộ LÃ Å học học phật Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật pháp chua khang quy phan 6 Mưa o Nhớ đường người đã chết ăn cái gì yeu Đồng mười điều tâm niệm của người xuất