hình ảnh bảo ngọc trong phật giáo hình ảnh cuộc đời đức phật thích ca hình ảnh người phật tử thuần thành Chùa Núi hình bóng đức quán thế âm hình mẫu lí tưởng của tu sĩ phật giáo hình tượng hoa sen trong kinh pháp hoa BẠhòa hòa thượng bích liên hòa thượng duy lực hòa thượng narada hòa thượng tịnh không nói về giáo dục hòa thượng tịnh sự 1913 Lý Thái Tổ và chiến lược xây dựng hòa thượng thích đức nhuận 1897 phật giáo to ba hòa thượng thích bình minh 1924 hòa thượng thích hành trụ 1904 hòa thượng thích huệ hưng 1917 hòa thượng thích pháp tràng 1898 hòa thượng thích phước quang 1908 hòa thượng thích thế long 1909 hòa thượng thích thanh từ giảng giải hòa thượng thích thanh trí 1919 chúng cam nhan ve tinh do tong đại hòa thượng thích thiền phương hòa thượng thích thiền tâm 1925 hòa thượng thích thiện siêu hòa thượng thích trí chơn æ hòa thượng thích trí tịnh hòa thượng tuyên hóa 35 nam nhin lai mot chang duong hòn sỏi và lời nói hóa hóa giải những rắc rối trong quan hệ hóa giải xung đột vợ chồng qua những hôn nhân và đồng tính Hóa giải nghiệp hôn nhân và niềm tin tôn giáo phat tu khi quy y co nen xa bot mot vai gioi hơn hư không hương sen đất việt hương táo hướng nội và hướng ngoại mật vasumitra