• Tất cả mọi người và mọi vật trên cõi đời này không ít thì nhiều đều có các mối tương quan và tương duyên với nhau hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp giữa người và người, giữa người và động vật, giữa người và thực vật, giữa người và môi trường thiên nhiên,
  • Trong đời sống thiền môn, người thầy đóng một vai trò vô cùng thiết yếu trong việc dẫn dắt những người bước đầu học đạo Đối với một người mới xuất gia, giáo thuyết và những phương pháp tu tập đối với họ đôi khi khó hiểu và vì thế có thể dẫn đến việc hiểu

BẠCHÙA 17 Ngụ làm website phật giáo giấc thuong qua mien trung Thêm va Tùy ト妥 ï¾ å tiến Viết mê duy trì tam bảo là làm cho đạo phật đi vận phổ Khánh Hòa Lễ húy nhật cố Đại lão co nen xem boi hay khong Ông Lê Thành Ân Tân Tổng Lãnh sự Mỹ thuơng buồn ơi ta xin chào mi Do đâu bạn có cảm giác cô đơn nhớ mùa phật đản xa tuổi trẻ với vấn đề diệt dục lời dạy quý báu của hòa thượng trí Thừa Thiên Huế Lung linh đêm hội hoa NhÃƒÆ phật dạy về pháp lãnh đạo Diễn cơm sôi nhỏ lửa nguồn gốc ông thần tài và những bài Lợi ích tu tập thiền định trong kinh blogger Giấc mộng đời người Cảm xúc tác động thế nào đến sức Phượng tím nhạc phố chiều mưa cái hiểu về phật giáo của một số Kham Nắng ơi xin đừng cháy trên vai mẹ gầy Phận nguoi yeu ly 10 tự tánh sâu xa của tâm phần 1 Lumbini mùa sếu về làm tổ Kinh dien Thiền ác khẩu làm tổn thương người khác đừng làm con thiêu thân mối liên hệ giữa thầy và trò