• Một Mai
  • Giác Ngộ - Đi xa, có thể đó là chuyến đi cuối cùng trong hành trình làm người của tôi và cũng có thể đó chỉ là cuộc ẩn cư vì sự khắc nghiệt của con người! Những cuộc thiên di, đi về nơi xa ngái luôn làm cho người ta phải trăn trở nhiều, nhưng rồi cũng phải đối mặt thôi, cuộc sống đôi khi cũng cần một chuyến đi xa và sẽ phải có một chuyến đi xa mãi mãi.

mot coi di ve trinh cong son Đủ phan Thức bテケi vẠhoc phat quÃƒÆ Khi chÙa cơn tịnh huÃ Æ tÃƒÆ 6 loại thuốc uống tương tác xấu với Nhà có rác truoc va phat phap lÃ Æ hoc phat Ä åº åº æ æ Giá i ç Š phật giáo ç¾ ç¾ çš テス ト妥 phân tích ngũ uẩn vô ngã トO PhÃÆp Pháp Học tac Phật Tức Phát Thiền Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ tát một mai