• Hỡi kẻ cùng tử, con còn thân người đây làm phương tiện chiếc thuyền, con vừa khai mở trí huệ để thấy hướng đi, con vừa tìm lại gia tài để thành người giầu có Bấy nhiêu hành trang quý báu, con sẽ không bao giờ còn là kẻ ăn xin nghèo khổ nữa Chắc chắn như

Bà bÃ Æ Pháp bÃƒÆ ba g i Về tỏa sáng quà Kinh dia tang Vạt cuoc doi la vo thuong hiếu Quan niệm về Tịnh độ TÃƒÆ Tu lễ Thiên con đường sanh tử và con đường bất lÃƒÆ m Pháp Phật nghi lễ phật giáo Trái tim bất tử Kỳ cuối Bí mật trái than thuong chiec ao mau lam tăng nghich duyen va tinh huong xuat gia Tiền NẠgiÃ Æ phật a di đà Chiên khoai giòn tan tiến Tiền mối liên hệ giữa thầy và trò Xa Rau củ trộn nước tương cay Maggi bắt nghệ nha van leo tolstoy va dao phat tuyen bat chiếc bóng vi Mẹ linh vi noi hau to Ăn Tết Ăn văn hóa VÃÆ lối Bông cải giúp điều trị bệnh tự kỷ người giàu có và cái bát mẻ