• Kinh vô lượng nghĩa Vô lượng trước hết nên hiểu nghĩa từ cạn đến sâu, từ thấp lên cao Phật giảng diệu lý, song đều tùy căn cơ chúng sanh mà nén năng lượng vào Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

hon hon nhan va niem tin ton giao hong houn hu vÃ Æ huÃƒÆ thực Bánh flan thuần chay giải nhiệt ngày hè Thầy thõng M luÃƒÆ Thơ va cươ i Tây tin học Thử huong dan thuc tap thien can ban quan niem hoi tho chuyện người trẻ xuất gia huong sen dat viet huu nga thien phap k kỷ hoà kỷ niệm 20 năm ngày ni trưởng diệu kalachakra biết ke phản ứng của phật giáo trước cuộc kh khà khÃƒÆ khái quát về ngũ uẩn vô ngã khánh khóc thập không gian ba chiều của hỷ xả không nên đặt trẻ em vào đường cùng thế çš không toan tính càng hưởng đại phúc khổ khai ï¾ å khai mac trien lam thu phap xuyen viet khai tâm hoc lam nguoi khi nghĩa kinh ứa lệ