• Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến, mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng Phật giáo dạy rằng bất luận việc gì xảy đến cho chúng ta, đều do một hay nhiều nguyên nhâ

dục đạo phật giúp gì cho tình yêu đôi đạo phật là đạo của đại chúng Đừng đạo phật là đạo hiếu đạo phật ngày xưa và đạo phật ngày Chùm ảnh Lễ nhập quan cố HT Thích đạo phật siêu nhiên đạo phật và nghệ thuật hóa giải sân đạo phật và tuổi hoa niên đạo tràng trong phật giáo và công tác mac đạo tuyên cổ tự mang tên quốc sư xứ đất nước 11 lợi ích tuyệt vời của quả bơ Bốn đầu năm hướng về tam bảo mất hai câu chuyện ý nghĩa về dũng khí và phat Xét đến bao giờ trẻ em mới hết phải Đón nhẫn đề buddhanandi để có được sự thanh tịnh nơi tâm để có một mùa xuân Cà y đức để không mê tín phải có chánh tín để nóng giận bộc phát là bản năng Chuyện bên lề Hội nghị Sakyadhita Tâm sự mùa xuân để thành một phật tử để trở thành một con người tương để trở thành người phật tử chân đệ tử phật bói đệ tam tổ trúc lâm địa Tùy sở trú xứ thường an lạc địa ngục có thật hay không địa ngục qua cái nhìn duyên khởi Thiên định hướng cho sự phát triển của học cách cúi đầu đọc bài thơ cõi vô thường của hàn bản đọc thêm vài ý về bát nhã tâm kinh đọc xong bài viết này thì hãy mỉm đối diện với nghịch cảnh và khổ đau åº nghi cúng sao