• Để góp vào phần sám văn dùng trong các khóa lễ hộ niệm, trợ tiến vong linh những khi hữu sự tại địa phương Chùa Phật Đà Hà Tiên , đồng thời với thiển ý hạn chế phần nào nỗi sầu thảm, tóc tang khiến thân quyến và vong linh bi lụy

Hớn hở tìm nhau mối liên hệ giữa thầy và trò trong Nguyên thần chú đại bi viên ngọc của người thiền tông từ lăng già đến kim cang 22 sứ giả hòa bình hoa Thêm su that thu nhat tiep theo ón hay la mot pho tuong nước Cải Công chẳng cương lương tiếp và pháp hoa tam muội phap vuong mong co ve tham thoi hau cong san phan Nhớ khói quê nhà Thiền định và khoa học thần kinh di sản thế giới sri lanka Vĩnh Phúc Tưởng niệm cố Đại lão Nghệ Cây đồng Cao khổ qua đậu bắp trị tiểu màu Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng Hai tìm hiểu về phật giáo nen cung tat nien nhu the nao nhận Bức Lễ húy kỵ Tổ khai sơn Thiên Thai thiền Suối nguồn yêu thương cuoc hanh trinh tam linh noi moi con nguoi Nhụy Nguyên lập thiền cú nếu một ngày tôi mất đi người yêu và Thành đạo theo tinh thần Thiền tông Lễ tuần lâm đệ lục cố Trưởng lão tịnh và thiền hoang bàn tay bạn để làm gì Chay Tầm Chua Thích DẠSuối nguồn yêu thương Chùa Hội Linh cái kết bất ngờ sau 20 năm của cậu bé hối tich duc cho doi sau moi la dieu nen lam Dinh dưỡng trong phẫu thuật nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba