• Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã dạy cho đệ tử suốt 45 năm Trước khi thuyết kinh này, vì căn cơ các hàng đệ tử không đồng, Ngài đã dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt họ dần dần đến Nhất thừa đạo

suy nghiem loi phat xin an ma khong an xin Long sẽ suy nghiem ve cai chet Trị liệu mệt mỏi tâm thần và thể Phật giáo Kinh dien tà la sà c huyền quang Đệ tam tổ và những câu tà n thuơng nhớ bạc liêu khi khoa hoc nhin thay duc phat tà o s Chợ tóm ruou dung tùy rung tà bÃƒÆ nguồn gốc áo hậu trong tăng phục phật royal grand hall Bún chay ngày rằm VÃ Æ rong mo tu ai quan diem cua toi rau lang Trưởng đã kích pháp môn tịnh độ đại thừa tài quay tào quang TÃƒÆ Hiểu về trái tim tá di quang nam truong lao ht thich chon phat vien tich tẠquan he giua nha nuoc va cong dan theo kinh dien Đường quan hệ giữa nhà nước và công dân theo tẠp lac quan gioi hoi tho nhà như lai