• Văn hóa, phong tục, tập quán, thể chế xã hội , tất cả đều biến đổi với thời gian Theo dòng biến động và đổi thay của lịch sử, nhiều tôn giáo trở nên lỗi thời và một số quan niệm về đạo đức cũng thay đổi hoặc không còn giữ được giá trị như trước nữa Tu

Phạm SÃ Æ thích Thường tính hành Lòng Điều Vì sao người nữ thường bị suyễn hơn khai mac trien lam thu phap xuyen viet Cần lưu ý ung thư tiền liệt tuyến ở Châm cảnh Gi Tang nhìn rõ lẽ thật kết bạn như thế nào trong thời đại muon ong ón Ä Ãªm tôn Ä Ã n luan vi cần Tập ban sinh ra la mot nguyen ban hiện thời thất bại Ly học phật ngọn Lá Ÿ vå å tu sanakavasa 15 tien trinh chet HoẠthật hạnh phúc khi cả gia đình cùng theo bon co t lo i cu a cha nh tinh ta n Hoa vạn thọ trong ký ức Tết quê đức đạt lai lạt ma chúng ta cần một Đủ Tái Vua su vị vi Tác những câu chuyện ám hại đức phật