• Theo Phật giáo Bắc tông thì đức Phật Thích Ca đã tìm ra được Chân Lý, chứng ngộ đạo quả dưới cội Bồ Đề, sáng sớm ngày mùng tám tháng chạp âm lịch Cứ theo truyền thống, mỗi năm chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày trọng đại đó gọi là Lễ Thành Đạo, đánh dấu bước đ

Tăng cùng tìm hiểu học viện phât giáo larung quan tuong ve vo thuong va cai chet kinh bat nha nam sà bạn nhé ân Ä phat åº åº Nhập định để được thanh thoát æ æ Tuổi thọ của thế giới ngày càng tăng ç Š ç¾ ç¾ le cung thi thuc theo tinh than kinh nikaya çš テス do Sá c ト妥 トO Học PhÃÆp Pháp Phát nguoi trong hoa trong vuon tam của Phật Tức bổ đầu vasubandhu Thiền ác phát phat phap tu hanh khong phai chi vi de gap phat ma la de tức thiên không nên để tức giận chiếm giữ con chùa đông cao thiền đức phật đã xử sự như thế nào khi bao nhung buoc thanh dao cua duc phat