• Có nghĩa là buông và bỏ Buông và bỏ cái tôi và cái của tôi Tất nhiên, muốn buông và bỏ được thì phải thực tập, dần dần, tinh tấn thì mới có kết quả

Phận làm con theo lời Phật dạy ấn giá trị tư tưởng thiền học bài phật Mà Šthich chọn chị tôi Mục doi dien voi niem dau trong ta Bông hồng cho tình mẫu tử Nguyện thọ Phương thuốc diệu kỳ Cười thành tiếng tốt cho trí nhớ Mạng trải lam Tưởng gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo Trì Dâu Những bất hợp lý trong nội dung bản mua nhà gần chùa tốt hay xấu phÃƒÆ t Cao Huy Hóa kể chuyện Đất lành á Một chuyến trở về nau nhận ra lẽ vô thường từ những ca nhi Diễn đàn Phật học Vườn Tâm tổ la m Thử bàn về hai cuộc kiết tập kinh ấn độ Thế giới nhỏ nhoi 3 câu chuyện xúc động về gia đình vài suy nghĩ về quan niệm định mệnh và cậu nhà ban nhe chùm thơ bông xã muộn phiền của Xúc cảm tháng Tư sợ hãi Uống bắt bệnh theo thời tiết miền Cách Giải thoát trong lòng tay tiến mie niem phat co nghia la