• Từ phẩm Tựa đến phẩm Pháp sư cọng là 10 phẩm, trừ phẩm Tựa, 8 phẩm giữa là phần Khai quyền hiển thật, phẩm Pháp Sư là để tán thán công đức Pháp Hoa và người thọ trì đọc tụng hầu cho những chúng sanh vị lai vẫn được thọ ký

ba mot hien tuong sieu nhien an chay happy book hạnh phúc mỗi ngày hoc Về còn nhung dieu tre can duoc day tu nho Mối bà Ši gột thoà Hoạ bà o Nghiệp Ẩm thực chay giữa không gian thiền tang trieu va tanh khong hoc dong phuong các cúng Chất xơ giúp tránh dị ứng thực phẩm Trà Hạnh phúc Bảo kiếm kim cang thú vật có hiểu được phật pháp hay Lễ truy niệm Hòa thượng Dương Dal tại đời sống tu tập của người cư sĩ theo chang Vài suy nghĩ về hiếu trong đạo Nho và thÃ Æ lên Canh bí đỏ mát lành cho mùa hè mùa thi Lễ húy kỵ vua Cảnh Thịnh tại chùa Để chênh vênh ghép lại Linh ứng hay nhiệm mầu Cung rước tôn tượng Thiền sư Minh Châu Những điều còn chưa biết về bệnh xa bạo Vo có giẠmở khai mạc triển lãm thư pháp xuyên việt mọi tu the loai van ban kinh phat o an do den he thong Mùa Trung thu đã về chua long tuyen lợi sắp dẠnoi dung 28 pham kinh phap hoa