• Tịnh độ là pháp môn với căn bản là tu tập Tín, Nguyện, Hạnh để rồi nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh về thế giới Cực lạc Vì có sự nương nhờ Phật lực tiếp độ vãng sinh, cho nên khi nói đến pháp môn Tịnh độ, không ít người nghĩ rằng đó là pháp môn dùng
  • Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả Viên, bởi tông này lý sự vẹn toàn, tóm
  • Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu do nguyện lực của đức Phật A Di Đà gom hết tất cả các ưu điểm trong 210 ức cõi Phật khác lại mà thành Thế cho nên cõi nước của A Di Đà Phật ưu việt hơn tất cả các thế giới của các chư Phật khác Nơi ấy chỉ có toàn nh
  • Sau khi Phật niết bàn, những lời dạy của Ngài đã được các vị thánh đệ tử kết tập lại thành ba tạng kinh điển, trong đó triển khai tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, khai mở cho chúng sanh con đường dứt trừ vọng tưởng, thê nhập chân như Một trong vô số phá

Là ŠgiÃƒÆ ï¾ ï¼ Pháp Đâu là nguyên nhân gây ra chứng khó ngủ Ngủ thÃ Æ chua dai chieu tay tang một đời nên cần 3 lần kết hôn Tản sự Thiên sự tích phật bà nam hải quan âm Ngôi con Chi Làm thế nào để giảm lượng đường thiên Điều Nhọc nhằn hạt thóc mùa lũ bài nghiep bao va tai sinh nhung cau hoi can ban vao nom Anh tỉnh Lặng khong c璽u họa Sa kê kho tộ Đậu phụ non sốt dầu hào Phật mẹ Lâm Đồng Tổ chức lễ đại tường Chùa làng tôi Cổ chua phuoc lam viết may mắn phật ở ngoài khơi xa câu chuyện về chú chó cứu người lối lạm ấn vÃƒÆ Những bóng hồng của dinh Độc Lập Thà Štim hieu y phuc phat giao nguyen thuy nam tong vムpháp môn tịnh độ