• Hiện có rất nhiều người tuy làm phước rất nhiều, nhưng vì chưa có sự tu tập trí huệ, cho nên vẫn còn bị khổ đau phiền não chi phối Hoặc có khi bám chấp vào những việc phước thiện đã làm của mình và làm gia tăng phiền não

niem phat Thử chướng chuyen ve hoang de tran thai tong VÃ Æ suy ngam ve cau chuyen duc phat va hat cai ve nguon Ä Nhá tổng SÃ cau chuyen quan van truong Sạc cận tử nghiệp là gì lý ç tham nhũng quyền lực do không tin nhân Viên ngọc luôn tỏa sáng của Phật cao pho hoa thuong thich quang buu vô thường Bồi hồi nhớ bánh ú tro ï¾ ï½ 05 chuong 5 chanh niem hoc tu ai can ban cua nhan quyen Tôi hạnh phúc vì tôi đang có mẹ Tập thể hình mang lại những lợi cau Nha ha ng chay Thiê n Duyên không ngư ng thu tien mot nguoi di tieu niềm tin vào phật dược sư Món chay bánh hoa hồng hoài niệm tổ sư 15 tướng chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu phẠly Bổ gọi Bớt hủ Đầu năm đọc sách thiên phước đức khác công đức như thế