• Trong đời sống hàng ngày, Đức Mâu Ni dạy chúng ta hiểu biết cách sống tốt, tránh sa đọa thêm, đồng thời từng bước tu tập, chỉnh sửa nâng dần Thân, Tâm lên theo hướng ngày càng thanh nhẹ, giải thoát hiểu để vui vẻ trả nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp xấu

hãy dừng lại mỗi ngày để cùng kiến Bí đỏ táo đen và đậu dinh dưỡng bỏ muôn can lam gi khi nguoi dang hap hoi va vua moi qua tuổi trẻ giúp Chợ quê ngày Tết Chính chương vi giáo nghĩa của đại chúng bộ ca kính cÃƒÆ y kho dau la do tu minh lam ra thả Khắc khoải hoa ban trắng Giấc Thử mù cam co già Hạnh phúc niêm xay dung mot xa hoi nhan ai à DÃƒÆ thien khong lien can gi voi cach chung ta ngoi dua Cõi TÃÆ Vui thay Phật ra đời ăn chay để bảo vệ môi trường sống Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ kỳ 3 NhÃƒÆ lợi ích của thiền vipassana cho bản thân đây hoc phat chùa phong phạn tổ chức đại lễ vu lan Một thiên thu tuyệt tác sự linh ứng của chú đại bi hoạ tinh tan tương hòa thượng thích thiện chơn 1914 phật đạo đường giải thoát