• Những ngày này được hòa mình vào không khí linh thiêng, trong sự kính trọng vô vàn với Đức Phật, người con Phật hoan hỷ tham gia những sự kiện liên như rước Phật, dâng hương, dâng hoa, tắm Phật, thả hoa đăng, xe hoa diễu hành… trên khắp mọi nơi.

câu tưởng niệm húy nhật lần thứ 28 lăn chi chua kim tien chùa kim tiên tai sao toi tu theo dao phat ưng Hãy mãå chứ Tờ vÃ Æ Ã Æ mừng Stress cản trở sự phát triển lòng trắc Đường Tăng được kinh qua cái nhìn Thủ phật thuơng thở vẻ Đà lẠHoa lơ sốt cà chua Nằm Dạy Thay đổi độ cao đột ngột có thể vÃƒÆ nhẠMộng du và những nguy cơ tỷ Ăn tien Mỗi thờ Cao khổ qua đậu bắp trị tiểu 7 cảnh giới thành công lớn nhất trong Đừng học và chuyển hoá Ca thích các Cõi nay cac ban tre xuat gia Tịnh テス ý nghĩa ngày rằm tháng tư vesàkha tvtl bởi đời là vô thường nấc dao phat la dao cua dai chung chùa sơn long phật đản và hiệu ứng trên mạng xã