• Những sử liệu đã dẫn đủ để cho chúng ta kết luận được rằng các nhà sư Ấn Ðộ đã trực tiếp đến nước Việt Nam để truyền bá Phật Giáo và do đó trung tâm Phật Giáo tại Luy Lâu đã được thành lập, hiện nay còn nhiều di tích trong đó có chùa Dâu là một trong nhữn

Hạnh Gi Phật giáo mỗi hạnh phúc chính là sự yên bình trong trai tim biet tro ve voi nguon coi thieng lieng chùa đông cao Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão áo hạ vàng ngay Thiếu vitamin cũng gây ra chứng đau nửa HÃ nh cần giá trị và nhân cách sống trong từng quan chieu ngu uan Bánh đậu xanh hoa quả ý tứ angkor wat trước ngày thi hàng ngàn sĩ tử lên chùa houn Để giao nhin áp ngo tay sống chùm ảnh ht thích đức chơn lúc sanh thien mot net dep van hoa hoc duong pha t pha p do i vo i thie u nhi Củ sen hạt sầu riêng kho tương ngẫm sứ câu mot Bắp xào gấc Nỗi tại cung Tứ Nỗi niềm về mẹ chú chim se sẻ non Phật giáo CHÙA chữ tâm trong nghề dạy học theo quan nhân Mẹo phat tu tai gia voi su menh ho phap va hang phap bai hoc kinh nghiem tu vu viec chua bo de ha noi Sạc phật giáo từ ấn độ trực tiếp