• Năm uẩn nếu ta nói với một từ khác thì Sắc là thể chất, Thọ là cảm tình, cảm giác, Tưởng là tri giác là so sánh, Hành là chọn lựa, quyết định, Thức là nhận thức Hoặc nói cách khác, sắc là thể xác, thọ là tình cảm, tưởng là lý trí, hành là ý chí, thức là

Tha thứ giúp sống vui sống khỏe S 5 c A chat gi chua giac luong chua mat da chua nam ngan 10 dau lung Chuyện nhà tôi Tức bua Ä Ã C nguon 2 mẹ tóm 1 định ma roi Phà Šr chuong doi tri tam san han n sóng đời phải chăng cuộc đời đã được lập co vãn lua xin mưa bão thôi qua đây si Stress ảnh hưởng xấu đến hồi phục Đã ta nghi thức tụng kinh a di đà việt nghĩa u trà l lời nói dối vô hại nên nói hay không không Buồn chán không tốt cho sức khỏe no Từ bi và vị tha nâng đỡ sức khỏe con phan tich ngu uan vo nga