• Tịnh độ là pháp môn với căn bản là tu tập Tín, Nguyện, Hạnh để rồi nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh về thế giới Cực lạc Vì có sự nương nhờ Phật lực tiếp độ vãng sinh, cho nên khi nói đến pháp môn Tịnh độ, không ít người nghĩ rằng đó là pháp môn dùng
  • Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả Viên, bởi tông này lý sự vẹn toàn, tóm
  • Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu do nguyện lực của đức Phật A Di Đà gom hết tất cả các ưu điểm trong 210 ức cõi Phật khác lại mà thành Thế cho nên cõi nước của A Di Đà Phật ưu việt hơn tất cả các thế giới của các chư Phật khác Nơi ấy chỉ có toàn nh
  • Sau khi Phật niết bàn, những lời dạy của Ngài đã được các vị thánh đệ tử kết tập lại thành ba tạng kinh điển, trong đó triển khai tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, khai mở cho chúng sanh con đường dứt trừ vọng tưởng, thê nhập chân như Một trong vô số phá

chuong vi biệt ï¾ ï¼ KhoẠCó nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh lan tuong so thuc cho ï¾ï½ phật giáo chân chính là gì Quen Món chay tháng giêng để có một mùa xuân tám tri tue sinh menh cua dao phat ban be khong do sao no hai nhau Trà Uống trà để có trí nhớ tốt Hy hữu Việt Nam Tăng nhắm y vượt Ngẫu khúc mưa Bánh trôi bánh chay hay day do dung cach de con minh co trai tim thien Duong Chợ Cộôc cha me ngày cang Ngua mất nguon goc va y nghia cua tet trung thu não tụng kinh điện tử bất kính hay không phong sanh the cham 6 loại thực phẩm có thể gây chướng Âm vang cuộc tự thiêu của Bồ tát quan so tuc biển đệ clip cay phạm nhi phap mon tinh do