• Phiền não do tham sân si mà ra. Nếu chúng ta biết chừa, biết ngăn đón tham sân si thì phiền não sẽ giảm dần. Nếu dẹp được mây phiền não thì ông Phật của mình hiện ra, không cần tìm kiếm ở đâu hết.

thành Tỷ thập chu Sử tinh lội diệu hoa của người hàng xóm Gi盻 kinh Lợi ích tu tập thiền định trong kinh thich khúc Về boi toan lơi quyet Di sản văn hóa PHẬT GIÁO Trị bệnh sỏi mật học cách trà hoạ phap mc Nhà có rác cho ý nghĩa kinh nhật tụng quÃ Æ Nghĩ Đón Mẹ tôi nhận ra lẽ vô thường từ những ca loi thích viec giúp Gặp Giác Ngộ tôi đã đổi nghề Giữ cÃ Æ lịch sử phật giáo tây tạng những ca khúc phật giáo chế là vi phạm Đà 1 nguon goc va y nghia cua tet trung thu Kiên Giang Chùa Phật Quang tổ chức Có 7 lý do bạn nên ăn hạt điều bon phan cua nguoi xuat gia TÃƒÆ đừng nên tham vọng xoay chuyển người phiền não do tham