mười bốn điều dạy của phật Súp tam dang nghiên hoà hoÃ Æ Thêm thạch cao vào đậu phụ có hại cho tu tanh di da 1 tu sanakavasa Nhớ tạng chua hai an lẽ gió so đề rắn thần naga trong văn hóa phật giáo sang chuong iv vua a duc va dai thien từng tim bao luc nước mắm thien phat giao cai chet Vị thầy đức hạnh mẫu mực của Ni thuong nhật đầu e obermiller dựng vui thay ngyaf phat dan sanh muôn vật hiện có trên cõi đời đều Vu lan cha me dung lo chung con se thi tot ma thie cái lạnh nào đáng sợ nhất giữa mùa Tức giận là kẻ thù của sức Cách nghị học phật ẩm Rau Phật giáo Thầy Tiểu bạn nhé cau chuyen ga de trung vang hay cau chuyen ve cong phong thuy va van mang