• Sư thượng đường nói: "Mặt trời trên thái hư vì tất cả mọi người mà thành lập. Thái hư lúc nào cũng có đó mà tại sao mọi người căng mắt ra nhìn mà không thấy.
  • Sư thượng đường nói Mặt trời trên thái hư vì tất cả mọi người mà thành lập Thái hư lúc nào cũng có đó mà tại sao mọi người căng mắt ra nhìn mà không thấy Căng tai mà không nghe Hai nơi mắt tai mà không rõ rệt thì đó là gã ngủ gục Nếu mà minh triệt

lá ƒ Ngài Kyabjé Taklung Tsetrul Rinpoche viên ti Tìm chia sẻ hoài bão cho nhau em là ai luà lấy 2 liên thong tay vao cho nhận diện và yêu mến cuộc đời Hấp TT houn cứu Đi chùa lễ Phật cuộc sống thọ ni su thich nu hanh tue VẠMùi Cấu Bồi diễu hành xe đạp hướng về ngày phật tất pháp môn tịnh độ sứ cẩm luà n sắc hai khung xà c quán từ bi hãƒæ thuc hanh buoc tam va diet tru tap niem khi niem Bụt Răng yếu do đâu Hồi Tưởng goi hon chuyen dối hơn Cà phê không làm não bộ hoạt bát hơn Giao tiếp với người độc đoán ở nơi dao duc va van hoa tu than quảng ngữ của thiền sư huyền sa tông