• Sư thượng đường nói: "Mặt trời trên thái hư vì tất cả mọi người mà thành lập. Thái hư lúc nào cũng có đó mà tại sao mọi người căng mắt ra nhìn mà không thấy.
  • Sư thượng đường nói Mặt trời trên thái hư vì tất cả mọi người mà thành lập Thái hư lúc nào cũng có đó mà tại sao mọi người căng mắt ra nhìn mà không thấy Căng tai mà không nghe Hai nơi mắt tai mà không rõ rệt thì đó là gã ngủ gục Nếu mà minh triệt

Chùa Nguyên Thiều Chùa Nhổn 12 Chùa Pôthi Somrôn Chùa Pháp Hoa Chùa Pháp Lâm Đà Nẵng Chùa Phú Thạnh Chùa Truông Chùa Phước Hải Chùa Phổ Đà Đà Nẵng Chùa Phi Lai Long Đọi mưa Chùa Quán Sứ Chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng Chùa Quán Thế Âm tưởng niệm Bồ tát Chùa Quan Âm Chùa Quan Âm Kon Tum Chùa Quan Âm Kon Tum thieu Chùa Quang Minh Đà Nẵng vinh nội Chùa Sùng Phúc Chùa Sơn Long VÃÆ Chùa Tây Tạng Con Phật giáo Chùa Tăng Quang Chùa Tam Bảo Đà Nẵng Chùa Tam Thai Ngũ Hành Sơn Chùa Tam Thai Ngũ Hành Sơn Chùa Thành Linh Chùa Thái Sơn Chùa Thơ Chùa Thạch Long Ngôi chùa trong hang đá Chùa Thập Tháp Di Đà Chùa Thổ Hà Bắc Giang chùa đào viên Chùa Thừa Ân Chùa Thiên Tôn Chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Viên Minh Bến Tre Chùa Viên Minh Cao Bằng Chùa mình vẫn kết hoa hồng chứ Chú Chú đại Chú Tiểu đi rồi Chúng tôi là cư sĩ Chút Chút lãng đãng Sài Gòn Chơn Chơn thành tay mình nắm quên mình lo quảng ngữ của thiền sư huyền sa tông