• Chiều nay, nhà tôi cùng hàng trăm nghìn gia đình khác dọc dải đất miền Trung ráo riết chạy bão Doksuri Lúa ngoài đồng sắp chín đã phải gặt về nhà Hơn một lần, nhà tôi từng phải gặt lúa non chạy bão Bởi nếu để lại, chỉ cần một trận gió bão càn qua là đổ

bo câu cùng cấu cậu can chÙa con đường dẫn tới bình an chú Phật giáo chưa Yoga cười chữ chữa chua chuyện 9 dẠdau den Giữ ý nghĩa về việc đổi bát vàng lấy niem khuc thang tu tim hieu ve nghiep bao va nhan qua TT lテ diễu dịch thọ mạng của phật pháp nhin happy gió giẠgiả tom hái hối hai hieu hoi ky lối Nhất ly mặt mỗi Hoạ mới mua não ngày pháºn quẠque nha dang don bao