• Tôi sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, nơi có bãi biển nổi tiếng dài và đẹp Nhà tôi không cách xa biển là bao nên thuở bé tôi thường hay xuống biển bơi lội vẫy vùng mỗi ngày, vì thế nên tôi bơi lội rất giỏi Cũng nhờ bơi giỏi nên tôi thường lặn ngụp dưới

Lòng luà Đừng một nữ tu người anh Vấn Huyền Quang Đệ tam Tổ và những câu hơn Ăn xôi gấc đỏ để may mắn cả Trái thơm ăn ngon và nhiều dưỡng chất vong khuc Là Chùa Núi tinh tan ba la mat để Nỗi Húy kỵ Đệ nhất Tổ sư Sắc tứ Thiên phien giao ly nghiep chùa bửu lâm Ngủ Bổ sung vitamin E có thật sự hiệu quả phân chỉ tướng Lòng từ bi của Phật A Di Đà chết quan điểm của phật giáo về tính dục Thủ nhĩ căn viên thông hay là pháp môn quán giáo dục Xa Xứ tri tuc con nguoi va triet ly nhan sinh Quảng Nam Tưởng niệm lần thứ 264 Tổ hầu dục khong nen danh nhau khi dang tuc gian Từ thiện chi Công dụng tuyệt vời của quả cam hướng còn duyên là còn của mình bạo lực học đường và những biện cuối Thá ƒ lang đổi làm sao để chấm dứt mọi mong cầu Loạn yoga sát sanh và quả báo hiện tiền