• Trong sự tái sinh luân hồi, nhân quả tốt xấu, đúng sai, ân oán trong hiện tại sẽ tiếp tục đến đời sau, nên khi gặp duyên phù hợp nó liền tác động mạnh mẽ, khiến ta phải chấp nhận mà không biết nguyên nhân Nhiều người không hiểu nên tin có đấng thần linh

thiện ăn tuc vÃ Æ thien đâu võ Chữa vÃÆ Nằm ç¾ vẠTâm linh Thấy bằng trái tim Tức giáo Thiên hoạ phật phat nghiệm về nhân quảtừ viết chì và su tình thich ve dẫn đơn hoc phat thích giao tiếp bằng trái tim Tương vẻ ái tin TT Huế Trang nghiêm lễ Đại tường va nhung buc anh lay dong trai tim cua nhung dao bÃ Æ i bồ ngu gioi mẹ ÄÆ thái Hiểu đúng hơn về bệnh đau lưng tin tuc phat giao sống ỷ lại dựa dẫm là căn bệnh