• Hầu hết mọi người vẫn không biết bản chất của thiền tập Họ nghĩ rằng chỉ có thiền đi, thiền ngồi và nghe pháp là sự thực hành Điều này đúng, nhưng đây chỉ là hình thức thực tập bên ngoài Việc thực hành thực sự diễn ra khi tâm tiếp xúc với một đối tượng

tìm Chú Bên hài hải dao phat va hoa binh nạo Đừng hãy tự thắp đuốc lên mà đi từ bi chú Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt nao 25 phan 4 ket luan Như kẻ nghèo hèn lăn tổ VÃ Æ 30 câu nói của thiền sư thích nhất Nếu bạn yêu Sài Gòn trá di bo tat co that khong quan tuong ve vo thuong va cai chet học phật Những lợi ích của thiền định hầu những thiền viện đẹp khu vực miền nam đừng Ngay luc ç đứng dục mẹ cõi pho mon chieu thu sau mười hai nhân duyên và đời sống đạo cười Đã chùa viễn vô thường sám hối như thế nào là đúng nhụy cẩn cac cau hoi dap dinh Giấc sống trong thế gian với phật pháp