Mẹo nhỏ

Qúy vị hãy gõ từ khóa khác hoặc sửa lỗi chính tả và tìm lại...

vẠsuc vãµ thuong lay hoẠbà kanadeva say Húy kỵ Hòa thượng khai sơn chùa Phước vãn cảnh phương liên tịnh xứ vãng sang vãng sanh quyết định chơn ngôn vç º vì hạnh phúc và an lạc cho mọi người NẠvì người mà tạo nghiệp ác thì chính vì sao ở hiền nhưng chẳng gặp lành các vì sao ở hiền nhưng chẳng gặp lành sua vì sao bút chì có gắn kèm cục tẩy vì sao bút chì có tẩy tướng do tâm sinh vì sao bạn đi chùa đau vì sao bạn bị chóng mặt vì sao có người thì hạnh phúc Chí vì sao chúng ta không trường sinh vì sao chúng ta không trường sinh bất sap vì sao chúng ta nên hạn chế ăn thịt vì sao chúng ta nên hạn chế ăn thịt vì sao chúng ta sợ tội phước học cách đảnh lễ thiền sư thích nhất vì sao chúng ta sợ tội phước Không hẳn lúc nào cũng là thuốc kháng vì sao gọi là đại thừa và tiểu thừa vì sao hoa sen sinh sôi chốn bùn lầy ô stress gày vì sao lại bỏ tết ta theo tết tây tinh than doanh nhan the ky vì sao lại bỏ tết ta theo tết tây pháp đại thừa vì sao lễ hội văn hoá lại biến thành vì sao nên tu thiền định steve