• Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt Không phải hình Phật không nên nhìn,Không phải pháp Phật không nên nghe, Không phải lời Phật không nên nói
  • Sự lý nhân duyên quả báo rất phức tạp, hơn nữa nó liên hệ cả ba đời Chúng ta chỉ cần để tâm quan sát, sự thật này có thể thấy trước mắt Cho nên, không phải là không có quả báo, chỉ là thời gian chưa đến mà thôi
  • Người niệm Phật cần phải đạt được nhất tâm bất loạn, không nên để ngoại cảnh nó làm dao động tâm thanh tịnh của chúng ta Trong kinh Quán vô lượng thọ Phật, ở chương Thượng phẩm thượng sanh, đại sư Thiện Tôn đã khai thị rất rõ, đủ giúp cho chúng ta xác lậ
  • Trích dẫn kinh điển Bản Anh Ngữ Taming the Mind Discourses of the Buddha , Edited by Buddhist Publication Society, Wheel Publication No 51, Kandy, Sri Lanka 1995 Tham khảo Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
  • Bốn loại ma thì có hết ba loại là chủ tể thân tâm của chính mình Do đây mà biết, nếu trong tâm chúng ta không có vọng niệm phân biệt, chấp trước thì cho dù con ma bên ngoài có mạnh cách mấy cũng không thể làm gì được

ï¾ å tam là ngũ ト妥 ảnh giá trị dinh dưỡng từ trái bưởi tu tanh di da 3 lÃƒÆ i bà Môn Chùa Hội Phước tổ chức húy kỵ cố chua trieu ton mùa tập Đức Phật đản sanh trong từng sát na Rau quả chống tia cực tím yen Gi廙 Ngày 1969 thiền vượt đại tịnh ái Bia rượu tác động xấu đến giấc kho võ an canh Thở giữ cho tinh thần yên tĩnh Doanh nhân Phật tử truyền chữa nụ cười phật đản sanh åº tát nghiem Hoàng hôn luyện tu la coi phuc goi me cua con nguoi o noi rat xa 2016 Rau củ trộn nước tương cay Maggi phan sanh tâm vô trú