• Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt Không phải hình Phật không nên nhìn,Không phải pháp Phật không nên nghe, Không phải lời Phật không nên nói
  • Sự lý nhân duyên quả báo rất phức tạp, hơn nữa nó liên hệ cả ba đời Chúng ta chỉ cần để tâm quan sát, sự thật này có thể thấy trước mắt Cho nên, không phải là không có quả báo, chỉ là thời gian chưa đến mà thôi
  • Người niệm Phật cần phải đạt được nhất tâm bất loạn, không nên để ngoại cảnh nó làm dao động tâm thanh tịnh của chúng ta Trong kinh Quán vô lượng thọ Phật, ở chương Thượng phẩm thượng sanh, đại sư Thiện Tôn đã khai thị rất rõ, đủ giúp cho chúng ta xác lậ
  • Trích dẫn kinh điển Bản Anh Ngữ Taming the Mind Discourses of the Buddha , Edited by Buddhist Publication Society, Wheel Publication No 51, Kandy, Sri Lanka 1995 Tham khảo Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

ï¾ ï¼ mua năm nghia nguoi nhận nhat quà qua chung tu phat tâm tặng thánh thư thế the thu mon chay tu dau ga cho mua chay du duong chat vu lan nhớ mẹ thuơng vạn vội lời Phật dạy van dap ve viec an chay Bún riêu chay cho cả nhà Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thiện ve tho mac giang tu bai so 1331 den so 1340 y Khảo về việcban y tía cho Tăng nhâncủa vi Ä Ã³n Äón ân ý Đau đúng đừng mang đá đặt ở trong tâm đường đại đầu đề bá i Người béo phì có nguy cơ mắc bệnh nho động đức Ấn An Bún sanh tâm vô trú sách