• Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt Không phải hình Phật không nên nhìn,Không phải pháp Phật không nên nghe, Không phải lời Phật không nên nói
  • Sự lý nhân duyên quả báo rất phức tạp, hơn nữa nó liên hệ cả ba đời Chúng ta chỉ cần để tâm quan sát, sự thật này có thể thấy trước mắt Cho nên, không phải là không có quả báo, chỉ là thời gian chưa đến mà thôi
  • Người niệm Phật cần phải đạt được nhất tâm bất loạn, không nên để ngoại cảnh nó làm dao động tâm thanh tịnh của chúng ta Trong kinh Quán vô lượng thọ Phật, ở chương Thượng phẩm thượng sanh, đại sư Thiện Tôn đã khai thị rất rõ, đủ giúp cho chúng ta xác lậ
  • Trích dẫn kinh điển Bản Anh Ngữ Taming the Mind Discourses of the Buddha , Edited by Buddhist Publication Society, Wheel Publication No 51, Kandy, Sri Lanka 1995 Tham khảo Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
  • Bốn loại ma thì có hết ba loại là chủ tể thân tâm của chính mình Do đây mà biết, nếu trong tâm chúng ta không có vọng niệm phân biệt, chấp trước thì cho dù con ma bên ngoài có mạnh cách mấy cũng không thể làm gì được

Vu lan không có Ba Khánh Hòa Lễ húy nhật cố Đại lão nhin lai chinh minh trong guong đừng lỗi hẹn với thời gian đi tìm tự ngã của thời đại mới Cảnh báo nguy cơ tim mạch qua đánh giá chuyen ve mot con duong báºn phuoc tu tam hoằng pháp trước những thách thức mới Về chang lam ve nhan qua Bệnh tiểu đường Diabetes ç Những huyền thoại ít biết về vị Trị bệnh bằng nước nóng Tùy bút Ơn thầy than vung nguoi tre niem phat Bo bo Phương thuốc kỳ diệu sơ lược tiểu sử ni trưởng thích nữ Thận Phiền nơi sinh của phật thích ca mâu ni Nhân quả nhận diện và yêu mến cuộc đời lục tổ huệ năng phần 2 tiê ngôi già chi nguyen co gang toan luc Vesak thiêng liêng 365 ngày hạnh phúc với tỉnh thức tinh thần tuệ giác văn thù phần 2 luc to hue nang Thêm đường vào thức uống sẽ gây tăng Dục Hoa lòng tặng mẹ Niệm khúc mưa Thuốc giảm cholesterol làm tăng nguy cơ Cỏ cuoc song thực tạp hạnh lắng nghe của bồ tát chùa yellow crane Bảo kiếm kim cang bến thời gian để hiếu Đi dọc đường quê sanh tam vo tru