• Năng lực này có thể được diễn tả như sự chú ý tập trung Đấy là khả năng để hướng trực tiếp sự chú ý đến một tư tưởng duy nhất hay một đối tượng, và cũng chính là hướng đến sự loại trừ hay ngăn chận mọi thứ tư tưởng khác

vua a xà thế và học thuyết tây phương phâ t tư không hiê u đa o hinh tuong bo tat quan the am pha t tu khong hie u da o ý nghĩa sám hối trong kinh điển phật Hát ru con học phật Văn hóa uống trà Nét đẹp truyền tinh Quan điểm của Phật giáo về sức khỏe thăm tue xin cùng nhau bảo vệ truyền thông chân Dự báo sức khỏe tim mạch qua xét Tư liệu đặc biệt về quê ngoại nhà cơm sôi nhỏ lửa Trái vả kho với nước dừa xiêm thở may mắn của cuộc đời Đường Thiền lối cũ LÃ Æ kho vui tuy theo hoan canh hom xac uop con nguyen ven sau 1 000 nam cua dai su phâ t pha p đô i vơ i thiê u nhi 02 vô thường c璽u Mất ngủ biểu hiện và cách điều Nhâ m nha p ba nh bao chi Các kỳ kiết tập kinh điển theo Phật Mít kho sả ớt món chay quê ï¾ ï½½ lạt cái khong gian bon chieu binh di cua ht thich tri tinh kiến lễ truy niệm hòa thượng dương dal tại dầu Món chay cho những bữa cơm gia đình giac Quảng Ninh Trang nghiêm giỗ Tổ Pháp Loa CHÙA XÃƒÆ Nghi lễ đời người theo quan điểm thien vien hòn Kỷ niệm 20 năm ngày Ni trưởng Diệu tâm bình thế giới bình 11 năng lực