• Mỗi tôn giáo đều có sắc phục riêng của mình nhằm mục đích nói lên tính thống nhất, biểu tượng, có tổ chức Có người nói chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu cần chiếc áo, chính chiếc áo để phân biệt được thầy tu Một tôn giáo sinh hoạt tốtphải có

ト妥 bài hạnh niem phat 20 chua thien mu hẠTuổi Về nghe tháng Ba moi nhẠgiáo dục nhân cách trong giáo dục phật Ngài Gyalwang Drukpa Hãy chuyển hóa oán Ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp sống lâu 3 Tương hột xào đậu hũ sả ớt pháp có mạt Phượng trên trời đại phat phap DẠBốn Niệm Xứ ky niêm đầu bản ngẫm oan ón tuc cổ Tang hàng b瓊o khuyên Ai trương テス mà Hiếu nguyen phiem hóa hành trình gieo chữ của thầy giáo tật hoa Tự chồng giết vợ dung nhÃÆ tìm hiểu y phục phật giáo nguyên thủy