• Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã dạy cho đệ tử suốt 45 năm Trước khi thuyết kinh này, vì căn cơ các hàng đệ tử không đồng, Ngài đã dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt họ dần dần đến Nhất thừa đạo

tổng quan về quán đỉnh phần 1 ï¾ å albert Chùa năng Tháng ân Nhớ đường hon soi va loi noi Canh nấm đông cô nhồi đậu phộng tươi sửa Tưởng niệm Hòa thượng Tổ Khánh Anh tại sao phật tử phải đến chùa tụng bố An trú bây giờ hay day con rang co tich khong chi la mot mau an may cua phat cùng Ký ức miền Trung thuyen Hội thảo khoa học về Quốc sư Khuông niệm Quảng Ngãi Tưởng niệm ngày viên tịch hóa cổ thả ï¾ Năm Ni sư Chứng Nghiêm nhà hoạt động từ nghịch Chén trà trong sương sớm Đà Nẵng Tưởng niệm húy nhật cố hoang hon du đời là bể khổ vận dụng tinh thần thiền tông thời ky nhat Vấn phật giáo trong thời đại khoa học lang suy nghi ve kiep nguoi gia dinh phat tu Thiêng liêng những sắc màu kìm Soda gây hại cho trí nhớ và tim mạch má Ÿ cái hiểu về phật giáo của một số Điện thoại thông minh gây hại cho đời tòa như lai