• Kính bạch thầy, người phật tử ăn chay có ăn chay kỳ và ăn chay trường, con chưa hiểu tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới Những ngày trai là những ngày gì Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ

sực nhớ quê hương là cực lạc dầu Điều Hòa Thực dưỡng sống thọ trà thờ cúng nhang đèn và giất mộng đời Bậc cao tăng đạo đức thủy chung Mát ngày ngài ân đức mẹ hiền Tịnh thái Đi chùa lễ Phật tang Ly vÃ Æ Đồng cuộc sống thảnh tự tánh di đà 8 tiếp theo Tỉ song hối kẻ nghi lễ Công đức ăn chay Nghiệp cuoi nam Phà p học phật toi da giac ngo dao phat nhu the nao Cocaine phá hủy tim mạch Uống trà như thế nào thì tốt ben trong cong chua thiền quán về biết ơn Nha ha ng chay Nguyê t Tâm gia m gia 20 phật tuà Nghiep Dăm nghiep tu hành rốt cuộc là gì vipassana thi廙n chua dieu duc khai niem can ban cua dao phat giao ly duyen khoi hòa thượng thích phúc hộ 1904 tại sao phải ăn chay trong các ngày trai