• Hôm nay tôi giảng bài pháp đầu tiên trong mùa An cư cấm túc của chư Tăng Ni tại Học viện Phật giáo VN TP HCM Tôi có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với Tăng Ni sinh, đó là ý nghĩa tầm sư học đạo xuất gia , sự thành đạo và truyền đạo của Đức Phật Ba vấn
  • GN - Chúng ta tu hành không có ốc đảo tâm linh để an trụ, thì không khác người trần tục mà còn khổ hơn họ nữa.
  • Đạo Phật không bắt buộc mỗi Phật tử phải chỉ có một vị bổn sư mà thôi, các Phật tử có thể cầu pháp ở bất cứ vị sư hay ni nào, để tự thăng tiến trên đường tu tập Cho nên, từ lúc theo học i tờ đầu tiên ở chùa làng, Phật tử có thể đạt đến những trình độ

ương au phật tạm cẩn kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân Giảm cân Khó chứ không phải không thể thien thu trong tung khoanh khac Hoa bằng lăng tháng Năm Chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng đại Để giảm nguy cơ sinh hen suyễn cho ón chùa hồng từ CÃ Suy nhược tinh thần làm tăng gấp đôi Tôi đi tu Bát quan trai Ngăn Tùy bút Đến hẹn lại lên phía biển Tầm 5 đột phá y học thế giới 2009 Tử dl VẠnặng so phap Ăn Tết ở nơi mô 1990 phat Có thể dự đoán tuổi tác thông qua tế sac Làm thế nào để ngăn ngừa chứng đau su thích Vì sao ngày càng có nhiều người thiên thu tin Phật Đường có giúp giảm stress Ä Æ Có nên cho trẻ sử dụng máy tính bảng Chỉ số khối cơ thể BMI là gì Tập thể dục thế nào để giảm cân Bung tay gieo hạt bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều hòa đổi tầm sư học đạo